تاریخچه :

    مبارزه جدی با آفات نباتی از سال 1939 و با كشف DDT  آغاز گردید و بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم ، كشف سم توفوردی نیز انقلابی در مبارزه شیمیایی با علفهای هرز ایجاد نمود و در مدت ده سال پس از كشف آن 92%  از كشاورزان اروپای غربی و امریكا مصرف كنندة آن بودند.

    اولین سابقه تولید صنعتی آفت كش ها در ایران مربوط به سال 1309 میباشد كه برخی سموم ارسنیك و معدنی در كارخانه شیمیایی كرج فرموله می‌شد این كارخانه پس از مدتی متوقف و عملاً صنعت فرمولاسیون سموم دفع آفات نباتی از سال 44 در ایران آغاز گردید. كارخانه شیمیایی كرج از سال 1344 با ظرفیت 4400 تن در سال مبادرت به فرموله كردن برخی سموم بر پایه شیمی آلی نمود و تا زمان انقلاب اسلامی 15 كارخانه تولید سموم دفع آفات نباتی در ایران فعالیت داشتند. در گذشته فرمولاتورها راساً مبادرت به واردات مواد اولیه می‌نمودند و پس از فرموله كردن و دریافت تایید سازمان حفظ نباتات محصول را بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌كردند. متأسفانه از سال 1361 به لحاظ انحصاری كردن واردات و توزیع ، علیرغم اینكه سطح زیركشت محصولات افزایش چندانی نداشت با توجه به حجم واردات ( با ارز 70 ریالی ) عملاً تولید 12 كارخانه متوقف گردید. خوشبختانه در سالهای اخیر ، توجه بیشتر به تولید داخل سبب شده كارخانجات جدیدی نیز راه‌اندازی گردد و این بخش صنعت پیشرفتهای قابل توجهی كرده است.

    تولید آفت كش ها در دو بخش سنتز ماده مؤثره و فرمولاسیون قابل بحث است . در حال حاضر 12 ماده بویژه (تكنیكال) در ایران سنتز می‌گردد كه عبارتند از : آلاكلر ، بوتاكلر ، كلرید ازون ، مالاتیون ، اتیون ، مانب ، زینب ، مانكوزب ، متام سدیم ، كوپراكسی كلراید، دیفنروكوات و گوگرد.

    با توجه به اینكه سنتز هر یك از مواد مؤثره سموم یك طرح مجزا و قابل بررسی می‌باشد این گزارش تنها به صنعت فرمولاسیون سموم می‌پردازد.

معرفی محصول :

    سموم دفع آفات نباتی تركیبات شیمیایی هستند كه به منظور جلوگیری و كنترل اثر انواع آفات گیاهی بكار می‌روند و براساس نوع كاربرد عمدتاً به حشره كش ها ، علف‌كش‌ها ، قارچ كش ها ، نماتد كش ها و موش كش ها تقسیم می‌شوند. آفت كش ها همچنین براساس تقسیم بندی فرآورده‌های پتروشیمی به مشتقات اولفینی ، دی اولفینی و آروماتیكی تقسیم می‌گردند. جدول شماره 1  عمومی‌ترین تركیبات شیمیایی مؤثر در هر یك از گروههای آفت كش را نشان میدهد.

جدول شماره 1  طبقه بندی سموم براساس نوع گروه شیمیایی مربوطه

ردیف

نوع آفت كش

گروه شیمیایی ماده مؤثره

1

حشره كش

ارگانوفسفر ، ارگانوكلرین ، كاربامات ، تیوسیانات ، سولفونات ، دی نیتروفنل

2

علف كش

آلیفاتیك ، آمید ، آرسنیك ، بنزوئیك ، بای پیرید یلیوم ، كاربامات دی نیتروآنیلین ، نیتریل ، فنل ، فنوكسی ، تیوكاربامات ، تریازین تریازول ، مشتقات اوره

3

قارچ كش

دی تیوكاربامات ، تركیبات آلی كلردار ، تركیبات آلی جیوه ، تركیبات معدنی گوگرد و مس و جیوه

4

نماتدكش

هیدروكربنهای هالوژنه ، ارگانوفسفاتها ، ایزوتیوسیانات و كارباماتها

5

موش كش

تركیبات معدنی ، كومارین ، ارگانوكلرین ، ارگانوفسفات ، پیری مینیلوریز ، ایندینون

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 2 آذر 1387    | توسط:    |    |
نظرات()