نام عمومی ، تجاری سموم دفع آفات نباتی برخی علف کشها

ردیف

نام عمومی

نام تجاری

1

آزینفوس متیل

گوزاتیون

2

آمیتراز

مایتاك

3

اتیون

سیتون ، اتیول

4

اكسی دیمتون متیل

متاسیستوكس

5

اندوسولفان

تیودان

6

ایمیداكلوپرید

كونفیدور

7

پرمترین

آمبوش

8

پریمیفوس متیل

اكتلیك

9

پروفنفوس

كوراكرون

10

پیریمیكارب

پیریمور

11

تیودیكارب

لاروین

12

دلتامترین

دسیس

13

دیازینون

دیازینون

14

دیفلوبنزورون

دیمیلین

15

دی كلرووس

ددواپ

16

دیمیتوات

دیمیتوات

17

سایپرمترین

ریپیكورد

18

فسفامیدون

دیمیكرون

19

فن پروپاترین

دانیتول

20

فن والریت

سومیسیدین

21

فنتیون

لبایسید

22

فنیتراتیون

سومیتون

23

فوزالون

زولون

نوشته شده در تاریخ شنبه 9 آذر 1387    | توسط:    |    |
نظرات()